top of page

Hetera Saskya Estimphil

Membre du Comité Exécutive

Présidente du Comité

Yvelins Emilcar Responsable financier
Mwen Se Moïse Corlintz Serge, mwen se yon defansè dwa imen kap defann moun kominote M yo an Ayiti, mwen se responsab pledwaye nan Kouraj Pou Pwoteje Dwa Moun (KPPDM), mwen fè monitorinn ak rapòtaj vyolans ki fèt pou tèt oryantasyon seksyèl ak jan moun idantifye yo. Kouraj bay akonpayman jiridik ak sikolojik pou tout moun ki viktim akoz oryantasyon seksyèl yo, gras ak patenarya li genyen avèk Bureau Droits Humains Haïtien (BDHH) Avocat Sans Frontières Canadienne (ASFC) epi pèmèt ou entegre nan sosyete a gras ak ansanm aktivite sosyo kiltirel li ofri tout manb li yo yon fason pou kapasite manb yo kapab ranfòse pou konbat tout fòm diskriminasyon ak stigmatizasyon san okenn distinksyon nan sosyete a pou ton demen miyò.

Yvelins Emilcar

Membre du Comite Exécutif

Responsable Financier

Moïse Corlintz Serge

Membre du comité Exécutif

Délégué

bottom of page